top of page

Konsultacja
Psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to spotkanie, które może być jednorazowe lub kilkukrotne, w zależności od potrzeb Klienta. To szansa na poradę w trudnej sytuacji, sprawdzenie możliwości pomocy psychologicznej, uzyskanie informacji na temat problemów psychicznych oraz ustalenie dalszych kroków.

Szczegóły usługi

Konsultacja psychologiczna to spotkanie z profesjonalistą w dziedzinie psychologii, które może mieć różne cele i formy. Może być to jednorazowe spotkanie lub seria konsultacji wokół konkretnego tematu. Podczas konsultacji psycholog może oferować porady w trudnych sytuacjach, sprawdzać możliwości pomocy psychologicznej, udzielać informacji na temat problemów psychicznych oraz pomagać w ustaleniu dalszych kroków. Konsultacja psychologiczna to również okazja do zadawania pytań i rozwiewania wątpliwości związanych z pomocą psychologiczną, dlatego warto przed spotkaniem zastanowić się nad swoimi celami, oczekiwaniami oraz pytaniami, jakie chcemy zadać podczas konsultacji 

Dostępne online 

 60 minut

bottom of page