top of page

Terapia
Rodzinna

Terapia rodzinna to wyjątkowa forma wsparcia, w której psycholog pracuje z całym systemem rodzinnym, pomagając zrozumieć i przezwyciężyć trudności oraz wzmacnić więzi między członkami rodziny. Dzięki terapii rodzinnej możesz poprawić komunikację, redukować konflikty i budować zdrowsze relacje.

Szczegóły usługi 

Terapia Rodzinna to droga do lepszego zrozumienia i harmonii w rodzinie. W trakcie sesji terapeutycznych, każdy członek rodziny ma okazję do swobodnej ekspresji swoich uczuć i potrzeb, co sprzyja otwartości i wzajemnemu zrozumieniu. Głównym celem psychoterapii rodzinnej jest odnalezienie źródła problemu, który sprawił, że rodzina przestała funkcjonować poprawnie. Spotkania terapeutyczne dają możliwość spojrzenia na system rodzinny i relacje w nim panujące obiektywnym okiem. Podczas sesji terapeutycznych identyfikuje się źródło problemów i wspiera rodziców oraz dzieci w budowaniu zdrowszych wzorców komunikacji i zachowań. Terapia rodzinna może być szczególnie pomocna w rozwiązywaniu konfliktów, radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi, czy też pokonywaniu kryzysów rodzinnych, takich jak choroby czy zmiany życiowe.

Kiedy terapia Rodzinna jest potrzebna?

Terapia Rodzinna pozwala rozwiązać wiele różnych problemów, do których w głównej mierze należą: problemy w komunikacji pomiędzy członkami rodziny, narastające konflikty i częste kłótnie, problemy wychowawcze z dziećmi, zaburzenia odżywiania u nastolatka, zachowania autodestrukcyjne u dzieci i nastolatków, trudności w porozumiewaniu się między małżonkami, pojawienie się przewlekłej choroby u któregoś z członków rodziny, choroba alkoholowa w rodzinie, nagła zmiana sytuacji życiowej, wpływająca na zburzenie równowagi w rodzinie, brak uczucia więzi i zrozumienia w rodzinie.

Sesje terapeutyczne zazwyczaj odbywają się co 2-3 tyg.

Dostępne online 

 90 minut

  • 1 godz.

    200 złotych polskich
bottom of page