top of page

Konsultacja Psychologiczna dla
Rodziców

Konsultacja Rodzicielska to spotkanie, które może być jednorazowe lub cykliczne, zależnie od potrzeb rodziców. To miejsce gdzie rodzice mogą dzielić się swoimi wyzwaniami wychowawczymi, zastanowić się nad nimi oraz uzyskać konkretne wskazówki i narzędzia do radzenia sobie z nimi. 

Szczegóły usługi

Konsultacja Rodzicielska to dedykowane spotkanie, w którym rodzice mogą otwarcie dzielić się swoimi wyzwaniami wychowawczymi, zdobywając praktyczne wskazówki i wsparcie. Bez względu na to, czy jest to jednorazowe spotkanie czy też cykliczne sesje, celem jest zrozumienie problemu oraz wypracowanie konkretnych strategii radzenia sobie z nim. Moje podejście skupia się na praktycznych rozwiązaniach, umożliwiając rodzicom efektywne zarządzanie sytuacjami stresującymi oraz budowanie zdrowych relacji z dziećmi. Konsultacje pomagają zrozumieć rozwój swojego dziecka i odkryć skuteczne metody wspierania jego rozwoju, ale również uczą stawiania klarownych granic z szacunkiem i miłością. Konsultacje pomagają radzić sobie z trudnościami wychowawczymi, zbudować lepszą komunikację z dzieckiem oraz rozwijać się jako rodzice. 

Dostępne online 

 90 minut

bottom of page