top of page

Coaching
Młodzieży

Ten rodzaj coachingu dedykowany jest dla nastolatków, którzy potrzebują popracować nad:

 • pewnością siebie

 • asertywnością

 • systematycznością

 • motywacją i rozwijaniem nowych umiejętności

Coaching Młodzieży online pomaga nastolatkom podejmować ważne decyzje dotyczące np. wyboru kierunku kształcenia oraz ścieżki zawodowej.

Szczegóły usługi 

Odkryj potencjał swojego nastolatka dzięki Coachingowi Młodzieży online. Usługa skierowana jest do nastolatków, którzy poszukują wsparcia w procesie dorastania oraz potrzebują popracować nad pewnością siebie, asertywnością oraz wyborem ścieżki życiowej. Moment dorastania to czas kluczowych przemian biologicznych i neuronalnych oraz intensywnego poznawania siebie, jak i otaczającego świata. W tym okresie rozwojowym w umyśle młodej osoby zaczyna pojawiać się coraz więcej pytań i przemyśleń — jak zdać maturę? Jak się nie stresować w szkole? Jak pogodzić się z przyjaciółką? Jak zachowywać się na imprezie? Jakie studia wybrać? Jak porozmawiać z rodzicami? Co chciałbym robić w przyszłości? Kim chciałbym być?

Podczas sesji pomagam młodym ludziom w podejmowaniu ważnych decyzji, utrzymywaniu motywacji, przezwyciężaniu oporu przed zmianą oraz budowaniu pozytywnego myślenia i poczucia własnej wartości. Dzięki sesjom coachingowym, młodzież może odkryć swoje prawdziwe JA, rozwijać pasje i energię do działania oraz budować swoją tożsamość. Coaching młodzieżowy pomaga młodym ludziom odnaleźć się w nowych wyzwaniach i decyzjach oraz wykorzystać swój potencjał i zdolności na drodze do osiągnięcia sukcesu osobistego. 

W ramach coachingu młodzieżowego uczestnik nauczy się:

 • Podejmować ważne decyzje i dokonywać świadomych wyborów życiowych

 • Wzbudzać i utrzymywać motywację do rutynowych obowiązków, takich jak nauka, pomoc rodzicom czy treningi sportowe

 • Pozbywać się oporu przed zmianą

 • Przezwyciężać w sobie wewnętrznego krytyka

 • Pozbywać się negatywnych nawyków, takich jak narzekanie czy czarnowidztwo oraz wypracować trwały nawyk pozytywnego myślenia

 • Wzmacniać poczucie własnej wartości

 • Być efektywnym w szkole, podczas treningów oraz w realizowaniu pasji poprzez strategie osobiste

 • Odnaleźć swoje „prawdziwe JA” i budować swoją tożsamość

 • Zwiększyć poczucie pasji oraz energii do działania, zgodnie z własnymi wartościami

Sesje coachingowe trwają 60 minut i odbywają się co dwa tygodnie. Proces coachingowy trwa średnio 6-10 spotkań

*Osoby poniżej 18 r.ż. - na pierwszej konsultacji wymagana jest obecność rodzica oraz podpisanie przez niego zgody na udział dziecka w konsultacjach.

Dostępne online 

 60 minut

bottom of page